Monthly Archives: februar 2014

Ekstraordinært årsmøte 13. mars kl 1930 på PG

Styret har vedtatt å kalle inn til ekstraordinært årsmøte 13 mars på Paulingård. Slepeflysituasjonen i klubben har forverrar seg. Det har kosta mykje både i reperasjoner og tapt inntekt på LN-NTH. Flyet treng ein del utbetringar og i forhold til flyets alder er dette truleg en lite fornuftig investering. Flyet er i dag sendt til […]

Read More

Årsmelding 2013 og slepeflyutredningen

Nå er årsmeldingen for 2013 lagt ut på nettsidene. (Trykk Mer for å se linkene). Årsmeldingen kan du også finne i «Nyttige dokumenter». http://org.ntnu.no/nthf/WP/download/documents/%C3%85rsm%C3%B8te/aarsmelding2013.pdf Vi har også lagt ut det vi har gjort på slepeflyutredningen. Her er det mye data for de som er nysgjerrige. Styret er igjen pålagt av årsmøtet å fortsette dette arbeidet […]

Read More