Monthly Archives: januar 2019

Årsmøte

Det vil bli holdt årsmøte i NTNU Flyklubb fredag 01. mars, klokka 1900 på Paulinegård. Årsmelding og forslag til budsjett for 2018 blir sendt ut på mail to uker før årsmøtet. Saksliste for årsmøtet: 1. Valg av ordstyrer (dirigent), referent og to til å underskrive protokollen. 2. Godkjenning av innkalling og saksliste. 3. Gjennomgang og […]

Read More