Kjøregodtgjørelser

Sitte på til/fra Oppdal flyplass

Dersom du sitter på med noen av klubbens medlemmer fra Trondheim til Oppdal for å fly, er det vanlig å betale kjørepenger til den som kjører. Dette skal dekke drivstoff og bomkostnader slik at det ikke går ut over de som stiller opp med sine biler.

Normal pris for kjøring er 75 kr hver vei.

Betaling skjer kontant eller via bankoverføring mellom sjåfør og passasjer, og går ikke igjennom slepekontoen.

Det er mulig å avtale andre ordninger med den som kjører. Men husk at man alltid skal tilby seg å betale den normale prisen, hver gang det kjøres!

 

Kjøregodtgjørelse for annen kjøring

Dersom man kjører i andre ærend for klubben er det mulig å søke om kjøregodtgjørelse. Dette skal dekke tilfeller hvor man for eksempel kjører seilflytilhengere, eller må gjøre andre oppgaver for klubben som frakt av slepekusker, henting av varer osv. Det skal ikke brukes ved normal frakt av personer, som dekt av kjørepenger over. Dersom det skal søkes kjøregodtgjørelse skal dette være avtalt med styret (muntlig eller skriftlig) før kjøringen foretas. Eneste unntak fra dette er normal kjøring med seilflytilhenger mellom Oppdal og Trondheim.

Kjøregodtgjørelsen ligger for tiden på ca halvparten av statens takster. Dette bør dekke driftskostnader med god margin. Bomkostnader refunderes i tillegg, dersom man kjører i ens-ærend.

Dersom man har inget annet mål enn å frakte varer eller personer for klubben:
Kjøring ens ærend: 2 kr / km
Kjøring ens ærend m/tilhenger: 2,50 kr / km

Dersom man uansett skal i samme retning, f. eks. dersom man skal til flyplassen for å fly uansett, og drar med seg en tilhenger, reduseres takstene med 25%. Her må det utvises litt skjønn av klubbens medlemmer angående hva som er ens ærend eller ikke.
Kjøring, samme retning: 1,5 kr /km
Kjøring, samme retning m/tilhenger: 1,87 kr/km
Distanse mellom klubbhuset og Oppdal flyplass er 106 km (fra Google Maps)

Søknad om kjøregodtgjørelse

Fyll ut skjemaet og lever til kasserer:

Reiseregning.pdf